Sävelkorva ja -muisti

Absoluuttinen sävelkorva tarkoittaa kykyä nimetä säveliä pelkän kuuloaistimuksen perusteella ilman viitepistettä. Nykytiedon mukaan aito absoluuttinen sävelkorva kehittyy jo lapsuusiässä ja on yhteydessä tiettyjen aivoalueiden suurempaan kokoon. Absoluuttinen sävelkorva on myös yleisempi mm. autistisilla henkilöillä. Kyvyn harvinaisuutta selittänee se, että se ei ole normaalille ihmiselle kovin tarpeellinen.

Yleisen käsityksen mukaan absoluuttista sävelkorvaa ei pysty aikuisena hankkimaan (vaikkakin ahkera harjoittelu voi johtaa jonkinlaisen sävelmuistin kehittymiseen). Kaupalliset tahot toki väittävät muuta ja perustelevat väitteitään valikoiduilla ja harhaanjohtavilla sitaateilla absoluuttisen sävelkorvan oppimista käsittelevistä tutkimuksista. Tutkimukset ovat kuitenkin pieniä ja saadut tulokset epäselviä; yhdessäkään tutkimuksessa ei ole luotettavasti osoitettu oppimista, ja mahdollinen oppiminen voi myös perustua eri mekanismeihin kuin ”aito” absoluuttinen sävelkorva.

Muuan katsausartikkeli absoluuttisesta sävelkorvasta: Music of the left hemisphere: exploring the neurobiology of absolute pitch. Yale J Biol Med. 2001 Sep-Oct; 74(5): 323–327.

Toinen tapa äänten tunnistamiseen on suhteellinen sävelkorva eli taito verrata säveliä toisiinsa. Tällöin henkilö tunnistaa sävelen, jos hänelle soitetaan ja nimetään jokin toinen sävel viitepisteeksi. Viitepisteen ja tunnistettavan sävelen välillä voi olla sitä pitempi aika, mitä parempi sävelmuisti henkilöllä on. Joissain tapauksissa henkilö pystyy itse luomaan oman viitepisteensä: esimerkiksi laulaja voi osata laulaa tietyn sävelen sen perusteella, miltä laulaminen tuntuu ja miten lihakset jännittyvät. Näitä taitoja on helppo harjoittelemalla kehittää.

Seuraavalla ohjelmalla voi yrittää harjoittaa sävelmuistia, absoluuttista sävelkorvaa tai jotain muuta. Ohjelma pyrkii vaikeuttamaan sävelmuistin käyttöä soittamalla välissä satunnaista huojuntaa, mutta hämäys ei ole täydellinen, joten lyhyelläkin muistilla voi yhä menestyä.

Ohjelman käyttäminen vaatii Javan.

Lähdekoodi (muokattu 2013-08-23 21:56:10)