DOCTYPE ja sitä edeltävät merkinnät

Joskus on väitetty, että välilyönnit, kommentit ym. ennen DOCTYPE-riviä aiheuttaisivat ongelmia. Tällä sivulla voi testata, onko näin todella.

Tämä sivu

<?php
echo '<!DOCTYPE html>';
 

Seuraava sivu